ספר על חינוך יהודי


הספר 'דור לדור' מאת Felkai Laszlo- החינוך היהודי בישראל ובתפוצות.

הספר עוסק בבתי ספר יהודיים בהונגריה בין השנים 1780-1990.

התצלום משנת 1935 מגן ילדים יהודי ברחוב Eötvös.