בית הכנסת ב-Mateszalka


בית הכנסת ב-Mateszalka

ציור בית הכנסת לאחר שיפוצו.

צוייר ע"י Tokes Zoltan.

בפינה השמאלית העליונה - תצלומי פנים וחוץ בית הכנסת