איסוף ספרי יהודים לגריסה


תצלום איסוף ספרים שנכתבו ע"י יהודים, המיועדים להשמדה.

צולם בשנת 1944