הגימנסיה היהודית ברחוב ABONYI


תצלום מחנוכת הגימנסיה היהודית לבנות ברחוב ABONYI בעיר בודפשט בשנת 1932