ספר רישום תרומות לבית הכנסת


ספר נדרים ותרומות לבית הכנסת מקהילת Dunaszerdahely.

מאז ומתמיד חיפשו גבאי בתי הכנסת שיטות "לרשום" את נדרי העולים לתורה, באופן המותר בשבת. השיטה שנמצאה כאן היתה להדביק ביומן מעטפות, ועל כל מעטפה שם המתפלל. כשמתפלל נודר לבית הכנסת, הגבאי מכניס פתקה מוכנה מראש ועליה הסכום שננדר.

הספר נפתח לאחר השחרור בשנת 1945, על פי שמות המתפללים ניתן לברר מי שרד וחזר.