הגדה של פסח


בתום מלחמת העולם השנייה עם חזרת שארית הפליטה למחוזות מוצאם, נתקלו בקשיי בטחון חמורים וברדיפות אנטישמיות. בארגון ה"הגנה" הוחלט לסייע בהקמת הגנה עצמית וכך נשלח בן-עמי ריבלין להונגריה.

פעילות ה"הגנה" התנהלה בקרב תנועות הנוער הציוניות, בה למדו קפ"פ, פרקי שדאות, אימוני תרגילי סדר וכן ירי באקדח.
כאשר הגיע הזמן לסיים את השליחות, התעוררה השאלה כיצד לצאת את הונגריה. בן-עמי הצטרף לבעל הון יהודי שהחליט לעזוב את הונגריה ברכבו, וכדי להשיג רשיון נהיגה בינלאומי היה צורך לפנות למפקד משטרת התנועה, שהיה קצין קשוח וקפדן ונאמן לשלטון ההונגרי.

בן-עמי החליט להסתכן, עמד אחרון בתור ליד משרד הקצין ןליבו פעם כמו קטר. לסגת כבר לא יכל. כשהגיע תורו נכנס ועמד אל מול הקצין חמור הסבר.

בן-עמי הציג את עצמו בהונגרית מגומגמת ואמר: אני מפלשתינה ואיני דובר הונגרית. השתרר שקט מתוח במשרד, מה עושים? ואז, לתדהמתו של בן-עמי, אמר הקצין בעברית שלמד בסמינר לרבנים: יש לי אחות בקיבוץ בישראל, איני יודע היכן בדיוק, אם תפגוש בה פעם, מסור לה דרישת שלום ממני. בן-עמי הבטיח.

הקצין מסר לבן-עמי חבילה, וכשפתח אותה בביתו מצא בה עותק של הגדה לפסח של "אומז'ה", אשר ממנה הודפסו רק אלף עותקים בשנת 1942, עותק זה ממוספר במספר 101.

תרומת מר בן-עמי ריבלין.