ספר רישום לידות מבלד


ספר זה מתעד את הנישואין והלידות בקרב קהילת יהודי הכפר בלד שבמחוז שופרון, בצפון מערב הונגריה.

הקהילה נוסדה במחצית השנייה של המאה השמונה עשרה.

קהילה זו שמנתה כ-330 נפש, הוגלתה מבלד לאושוויץ בשנת 1944.

בתום המלחמה נותרו בחיים 44 אנשים בלבד.

הספר נפדה מנכרי שהחזיק בו ע"י ד"ר וילי הופמן-הירש, הוא ביקש להפקיד את הספר במוזיאון שלנו ולהנציח באמצעותו את בני משפחתו שניספו בשואה. את הספר הביא למוזיאון מר שרון אביגדור.