גוויל של ספר תורה


גוויל של ספר ויקרא פרקים כ"א עד כ"ה. חלקו של הגוויל שרוף.

מוצג זה קיבלנו מתלמידי בית הספר הקהילתי לאודר-יבנה בבודפשט, ומוריהם.

שיתוף הפעולה עם בית ספר חשוב זה עם המוזיאון התחזק לאחרונה. תלמידי בית הספר תרמו למוזיאון ספרי קודש רבים, מוצגים מעניינים ופרוספקטים המתארים את פעילות בית הספר. אנו מסייעים להם ביצירת קשרים עם בתי ספר בישראל, במטרה להכיר לתלמידים בהונגריה את חיי הנוער כאן ממקור ראשון.

אנו מברכים על קשר זה ומקווים לקשרים נוספים מעין זה.