פמוט שנשלח מארץ ישראל לרומניה


פמוט שנשלח מארץ ישראל בשנת 1942 למשפחת ורטהיימר בעיר מרמרושסיגט.

הפמוט נשמר אצלם עד עלייתם ארצה בשנת 1964 כנכס משפחתי, ולמרות ההגבלות במשקל המטען האישי - הוא הוכנס ונשמר כ"אוצר" החשוב של המשפחה.

את הפמוט מסר למוזיאון הבן אורי ורטהיימר לאחר מות הוריו.