יומן התקדמות תינוקות


יומן שבו רשמה האם את התפתחותם של שלושת ילדיה.

את הכריכה היא רקמה בעצמה והחלה לכתוב בו בשנת 1902.

למראה היומן המסודר, הכתוב בקפידה ומתעד כל מהלך בחיי התינוקות ולאחר מכן הילדים שגדלו.

תרומת גב' אפשטיין ז'וז'נה מבודפשט.