פעמון בית ספר יהודי


פעמון בית הספר היסודי היהודי בצגלד, אשר נשמר אצל בק מיהלי שנים רבות לאחר שבית הספר נסגר.

את הפעמון העבירה למוזיאון הני שומודי שהיא מתנדבת שלנו בהונגריה, היא פגשה את התורם והוא מסר לה בשמחה את הפעמון למשמרת במוזיאון.