תעודת הוראה מבודפשט


תעודת הסמכה להוראה לפטאי יוז'ף בסיום לימודיו בבודפשט בשנת 1908.

נוסף על היותו מורה ומחנך, התפרסם פטאי כסופר דגול. הוא ייסד את העיתון עבר ועתיד, או כפי שהוא מוכר יותר מולט אש יבה בשנת 1911.

העיתון יצא מידי שבוע, עסק בנושאם יהודיים וחברתיים. ניתן למצוא בין דפי הגליונות הרבים פרסומות המעודדות לבקר ולטייל בארץ ישראל. העיתון יצא עד שנת 1943.

לאחר שנים החל לצאת שוב עיתון זה בעריכתו של קבאנאי יאנוש.

במוזיאון נמצאים רוב כתביו של פטאי יוזף, תצלומי דיוקנו ודיפלומות נוספות.

תרומת בנו של פטאי יוזף - פרופסור שאול פטאי.