דיפלומת רופא מבודפשט


דיפלומת רופא שהוענקה לד"ר גולדברגר מארק ע"י נשיא האוניברסיטה בבודפשט בשנת 1904.

לדיפלומה מחוברת "פלומבה" גדולה. כך נראו בעבר הדיפלומות, הן היו גדולות וכבדות והעידו על מאמץ לימודי רב.

בתחילת המאה העשרים היו בבודפשט 5565 רופאים, מתוכם 2620 יהודים, כלומר כמעט 50 אחוזים.

במוזיאון שמורות דיפלומות רבות של רופאים יהודים, מתקופות שונות.

דיפלומה זו היא תרומת גב' קרדוש ורוניקה.