אולר לשבת


אולר שעליו חרוטות המלים "שבת קודש" משנת 1920.

האולר היה שייך לסב התורמת, הגב' עליזה מרמלשטיין מבודפשט והוא זה שחרט את הכתובת על האולר.