אות הצטיינות על מלחמת העולם ה-1


אותות הצטיינות שניתנו לד"ר קלמן אימרה על שירותו במלחמת העולם הראשונה.

האותות מציינים מבצעים בהם השתתף ואף נפצע באחד הקרבות.

ידוע, כי הרבה חיילים יהודים שירתו את המולדת הונגריה במלחמת העולם הראשונה ואף הצטיינו בלחימה ובקרבות.

אך, למרבה הצער, איש לא זכר להם זאת בבוא השואה.