איורים לספר ילדים שצוייר במחנה עבודה בכפיה


ספר ילדים זה, שנכתב וצוייר בידי אסיר במחנה העבודה בור - משקף כיצד כשרון ייחודי תרם להישרדות בתנאים הבלתי אנושיים במחנה.

הצייר נידרלנד קרוי נשלח, בשנת 1943, יחד עם יהודים רבים אחרים, למחנה העבודה בכפייה בור הידוע לשמצה.במרוצת הזמן נודע לשומרי המחנה שאדם זה הוא בעל כשרון ציור מרשים, והם החליטו לנצל זאת. הם סיפקו לו כלי כתיבה וציור. בתמורה לתנאים משופרים, דהיינו - קצת יותר אנושיים, נדרש נידרלנדר לאייר ספר ילדים כמתנת חג המולד לילדיו של אחד מהשומרים הגרמנים.

בעת סיום המלחמה נשאר הספר אצלו, והוא לקחו הביתה אל ילדיו שלו.

תרומת גב' מרשל אוה.