פנקס לרשימת ריקודים


פנקס "טאנץ רנד" לרישום התור לריקודים. פנקס כזה היה ניתן לנערות בכניסה לנשף הריקודים ובו הבנים היו נרשמים לריקודים השונים אצל אותה נערה.

פנקס זה היה שייך לאדלר רוז'י מבודפשט ועליו מצויין התאריך 21 לינואר 1923.

בדף הימני ישנו אישור חתום על חברות באיגוד הסטודנטים היהודיים בהונגריה. באישור זה ישנו ציון זמן - "השנה השלישית לחוקי הנומרוס קלואזוס - חוק להגבלת מספר הסטודנטים היהודים".

כפי שודאי קראתם בעיתונות לאחרונה, נשפי בגרות כעין אלו חוזרים שוב לאופנה.

נתרם ע" היוש אנה וליוש.