כלי להכנת חביצה


כלים ממטבחה של משפחת דויטש שגרה בכפר צ'וז בהונגריה.

הכלים נשמרו במשך הדורות - כ-200 שנים אחרונות - והתורמת ד"ר יהודית קרצג מבודפשט, ראתה לנכון למסרם למוזיאון למשמרת.

כמו כן מסרה התורמת את כל מסמכי המשפחה שנשמרו מאז שנת 1790. כאן כלי עם מכסה להכנת חביצה.