מחשבון לארבע פעולות


מחשבון היכול ללחשב עד שבע ספרות.

מחשבון זה משנת 1920 היה משוכלל מחשבונייה עם חרוזים.
המחשבון היה בשימושו של אב התורם חיים גולדשטיין ז"ל - מנהל חשבונות בבנק דונה במונקאץ'.

בשנת 1931 עקב המשבר הכלכלי הגדול פשט הבנק רגל והאב נותר ללא פרנסה. הוא הביא את המחשבון הביתה לשמש כצעצוע לילדיו.
במארס 1945 חזר התורם מר אלתי גדיש למונקאץ' ממחנה ההשמדה בפולין ומצא את ביתו מרוקן מכל תכולתו, רק מעט סמרטוטים והרבה לכלוך התגלגלו על הרצפה. בין הסמרטוטים מצא את המחשבון, שהחומסים לא ידעו כנראה למה הוא משמש.
אלתי לקח איתו את המחשבון כמזכרת כאשר עלה ארצה כעולה בלתי חוקי.

מר אלתי גדיש תרם את המחשבון למוזיאון בשנת 1993.