צלחת - פורצלן יהודי


צלחת יפה זו מכונה "פורצלן יהודי" והיא עוצבה בשנת 1750 לערך.

בתקופת הקיסרית מריה טרזה הוטלו על גברים יהודים מיסים כבדים על מנת שיוכלו לקבל היתר נישואין. את המס ניתן היה לשלם בכסף טבין ותקילין או לקנות את "הפורצלן היהודי מבית החרושת "אלט ווין" ולמסור את הנכס לאוצר המדינה.

בית החרושת היה השייך למשרד האוצר של המלכה, וכך נמכרו הצלחות ע"י האוצר המלכותי והוחזרו אליו כמס.

תרומת גב' חוה זהבי