ועידת "אביבה-באריסיא" בשנת 1928 במארוש-ואשאר-האיי. במרכז
התמונה קאלןמאן וולסטאר, מייסד התנועה הציונית בעיר זו וכן לימינו
המשורר יוחנן גוש-חלב (גיסקאלאי).


The "Aviva-Bariszia" conference in 1928 at Marosvásárhelyen. At the center
of the picture is Wolszter Kálmán the founder of the Zionist movement in the city,
and at his right the poet Yochanan Gush-Chalav (Mellete Giszkalai).

Aviva -Bariszia Konfereneciája Marosvásárhelyen 1928. A kép
közepén Wolszter Kálmán a Marosvásárhelyi Cionista mozgalom
alapitója. Mellete Giszkalai János a hírneves cionista költõ.


 
הרב יצחק אייזיק וייס, רבה החסידי של קהילת ספינקא
בתת-קרפתיה בחברת חסידיו (המאה ה-20)

Rabbi Yitzhak Eisik Weiss the Rabbi of Szapinka Chassidim, in
Karpatia with his followers.

Yitzhak Eisik Weiss-szapinkai csoda rabbi (Kárpátalján)
a hívei közt

חזרה
Back